Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

3.2.2021. / opće obavijesti

Javna priznanja Općine Fužine

Temeljem Odluke o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja i proglašenju počasnim građanima Općine Fužine („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 17/01 i 14/10), Komisija za dodjelu priznanja upućuje

POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

javnih priznanja Općine Fužine za 2021. godinu

I.

Pozivaju se građani i pravne osobe za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općini Fužine za 2021. godinu. Prijedloge za javna priznanja Općine Fužine mogu podnijeti Općinsko vijeće i Općinski načelnik, građani i njihove udruge, športski klubovi i druga tijela, uprave trgovačkih društava i ustanova i druge pravne osobe.

II.

Javna priznanja Općine Fužine dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Fužine ili pojedinih njegovih djelatnosti.

III.

Javna priznanja Općine Fužine dodjeljuju se kao:

1. Proglašenje počasnim građaninom,

2. Nagrada za životno djelo i Nagrada za stvaralački rad (godišnja nagrada),

3. Povelja Općine Fužine.

Priznanje počasnog građanina Općine Fužine može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio ugledu Općine Fužine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Ako se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti mišljenje nadležnog tijela Hrvatskog sabora za odnose s inozemstvom.

Nagrada Općine Fužine dodjeljuje se kao:

- Nagrada za životno djelo i

- Nagrada za stvaralački rad (godišnja nagrada).

- Povelja.

Javna priznanja Općine Fužine dodjeljuje se građanima, djelatnicima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana, vjerskim zajednicama, društvenim organizacijama, športskim djelatnicima i športskim društvima za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju turizma, gospodarstva, kulture, skrbi, prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

IV.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Fužine mora biti podnesen u pisanom obliku sa naznakom za što se predlaže, mora biti obrazložen i sadržavati slijedeće:

a) za pojedince:

– životopis kandidata,

- tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata,

- temeljito obrazloženje razloga predlaganja

b) za pravne osobe:

- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti,

- ostvarene rezultate rada,

- temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se dati i posthumno, sukladno utvrđenim kriterijima, a može se dodijeliti i skupini osoba ukoliko je određeno ostvarenje ili prinos rezultat njihovog zajedničkog rada.

Komisija za dodjelu javnih priznanja neće razmatrati prijedloge za dodjelu javnih priznanja koji nisu obrazloženi i uz koje nije dostavljena potrebna dokumentacija.

Predlagač je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše petnaest riječi koji se upisuje u tekstu svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

Rok za dostavu prijedloga je 30 (trideset) dana od dana objave na internet stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr, odnosno do 05. ožujka 2021. godine

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

Općina Fužine,

Komisija za dodjelu priznanja

Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine

– s naznakom ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE FUŽINE