Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

6.11.2020. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog plana proračuna Općine Fužine za 2021. godinu

Člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama nacrta proračuna Općine Fužine za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 06.11.2020. godine i traje zaključno do 06.12.2020. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Proračuna Općine Fužine za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:

financijski.suradnik@fuzine.hr 

 

Dokumenti