Prijava štete od elementarne nepogode

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Fužine poziva sve mještane  da ukoliko im je uslijed nevremena i jakog vjetra uništena materijalna imovina, štetu prijave u Općinu Fužine na obrascima koje možete preuzeti u prostorima Općine ili na našim internet stranicama. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 099 791 7209. 

Obrazac

Lokacija

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 500
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas