Dostava izvješća o provedbi programa i utrošku sredstava za javne potrebe 2017. godine

Sukladno čl. 5. Ugovora o dodjeli financisjkih sredstava sklopljenim sa udrugama za 2017. godinu, molimo Vas da obratite pažnju na konačni rok za dostavu izvješća o utrošku. 

Izvještaji se dostavljaju u roku od 30 dana od završetka programa, odnsono projekta, a najkasnije do 30. studenog 2017. godine, izuzev aktivnsoti koje se provode tijekom prosinca, za koje se izvještaji podnose do 31.01.2018. 

Stoga Vas molimo da nam do 31.01.2018. dostavite izvješća, na predviđenim obrascima, asukladno čl. 40 Pravilnika o financiranju javnih potreba

Obrazac C2

Obrazac C3

Lokacija

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 500
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas