Subvencioniranje troškova prijevoza vode

Sukladno Ugovoru o zajedničkom financiranju radova na razvoju vodoopskrbe na području Općine Fužine sa tvrtkom Komunalac – vodoopskrba i odvodanja d.o.o. Delnice, Općina Fužine je sudjelovala u subvencioniranju troškova izrade priključaka korisnicima sa područja Fužinskog Benkovca.

Obzirom da se istima, omogućio mogućnost priključka na vodovodnu mrežu, Općina Fužine neće više sudjelovati u podmirenju troškova dobave vode putem cisterni dobrovoljnih vatrogasnih društava, već će iste troškove korisnici plaćati po punoj važećoj cijeni isporuke.

                                                                    Općinski načelnik

                                                                   David Bregovac, v.r.

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas