Izvješća o utrošku financijskih sredstava doznačenih za javne potrebe u 2019. godini

Sukladno čl. 5 Ugovora o dodjeli financijskih sredstava u svrhu provedbe programa/projekata u 2019. godini Izvještaji o utrošku sredstava dostavljaju se u roku od 30 dana od dana završetka projekta, odnoso programa, a najkasnije do 30. studenog 2019. godine. Izuzev projekata/programa koji se provode tijekom prosinca, za koji se izvještaji podnose do 31.01.2020. godine. 

Molimo sve korisnike da u roku dostave svoja izvješća na za to propisanim obrascima: 

C2 - opisno izvješće

C3 - proračun

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas