Obavijest o kontroli priključaka na sustavu javne fekalne odvodnje

KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

________________________________________________________

OBAVIJEST O KONTROLI PRIKLJUČAKA NA SUSTAVU JAVNE FEKALNE ODVODNJE

________________________________________________________

DATUM: 07. studeni 2019.

 

Ovim putem obavještavamo korisnike usluge javne odvodnje naselja Fužine da će djelatnici Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice od 11. studenog 2019. godine na tom području vršiti kontrolu priključaka oborinske odvodnje na sustav fekalne odvodnje. Molimo sve korisnike usluge javne odvodnje da omoguće djelatnicima pristup objektima i kontrolu priključaka.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju,

KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o Delnice

 

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas