Obavijest o produljenju roka za javne potrebe i institucionalnu podršku

S obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom koronavirusa, općinski načelnik donio je Odluke o produljenju roka za podnošenje programa/projekta za javne potrebe općine Fužine i institucionalnu podršku. 

Rok za predaju zahtjeva produžuje se za 60 dana, odnosno za institucionalnu podršku do 24.05.2020., a za javne potrebe u sportu, kulturi i ostalim društvenim do 26.05.2020. godine. 

Odluka o produljenju roka za institucionalnu podršku

Odluka o produljenju roka za javne potrebe

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas