Socijalna skrb

Na državnoj razini donesen je Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) koji je propisao načine ostvarivanja prava iz socijalne skrbi koje pojedinci mogu ostvariti kod nadležnih Centara socijalne skrbi.

Sukladno navedenom zakonskom tekstu te temeljem odredbi Statuta Općine Fužine, Općinsko vijeće Općine Fužine donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 31/14).

Navedenom Odlukom utvrđeno je tko sve može biti korisnik prava iz socijalne skrbi Općine Fužine, koja su to prava, način ostvarivanja tih prava kao i način prestanka navedenih prava.

Prava iz socijalne skrbi priznaju se temeljem uredno podnesenog obrasca u kojem se navodi što se traži, Izjave o članovima zajedničkog domaćinstva te ostalim dokumentima, ovisno za koju vrstu prava se zahtjev podnosi.

Obrasci za podnošenje prava iz socijalne skrbi su:

  1. Obrazac soc. 1.
  2. Obrazac soc. 2.

 

 

Lokacija

Općina Fužine

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 500
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006

Uredovno vrijeme

Ponedjeljak: 09:00 - 13:00
Utorak: 09:00 - 13:00
Srijeda: 09:00 - 13:00
Četvrtak: 09:00 - 13:00
Petak: ne primaju se stranke

Kontaktiraj nas