OBAVIJEST O OBVEZI ODRŽAVANJA NEKRETNINA

Općina Fužine obavještava sve fizičke i pravne osobe - posjednike i vlasnike nekretnina na području Općine Fužine da se sukladno Odluci o komunalnom redu (SN PGŽ 50/09 i 23/11) moraju pridržavati odredbama iste, odnosno održavati zelene površine, uz poslovne i stambene objekte, te uz poljoprivredno zemljište, kao i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta i drugih površina uz javne površine. 

Cijeli tekst obavijesti možete pogledati ovdje. 

Dijalog EU s mladima - anketni upitnik za mlade od 13 do 30 godina

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima. 

Dijalog EU-a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih. 

Trenutno se provodi VII. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu Stvaranje mogućnosti za mlade (Creating opportunities fot Youth). 

Hrvatska tema za vrijeme presjedanja je "Mogućnost za mlade u ruralnim područjima". 

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik, namjenjen mladima između  13 i 30 godina. 

Upitnik je u potpunosi anoniman, te se sastoji od 30ak kratih pitanja, te je predviđeno vrijeme ispunjavanja upitnika desetak minuta. 

Upitnik možete ispuniti ovdje. 

Obavijest o privremenom zatvaranju kupališta

Obavještavamo da će u periodu od 05.07.2019 do 07.07.2019 (do 15:00h) biti zatvoreno kupalište na jezeru Lepenica, zbog održavanja ribolonog natjecanja u sklopu Hrvatskog športskog ribolovnog saveza. 

Molimo kupače za razumijevanje. 

Općina Fužine

Obavijest o otežanom prometu u Fužinama

1.      Hep obavještava da će u razdobju od 01 srpnja pa do 17. srpnja biti otežan promet na sljedećim dionicama:

       - Od Vrata prema Mostićima uz “Bombu” i na dijelu ceste Mostići Bajer. – od 01.07. do 10.07.

2.       -  Pješačko biciklistička staza- šetnica uz desnu stranu jezera Bajer  i to od kafića Bajer do poluotoka. – od 08.07. do 17.07.

Kampanja protiv napuštanja životinja

Udruga Prijatelji životinja i ove godine nastavlja s kampanjom protiv napuštanja životinja i za odgovorno skrbništvo pod sloganom „Odgovornost kroz sva godišnja doba”.
Publici omiljeni glumac i plesač Slavko Sobin poručuje da su mikročipiranje i kastracija obveze svakog odgovornog skrbnika, a udomljavanje najljepši način stjecanja novog prijateljstva koje treba trajati kroz čitav život novog člana obitelji.

Više informacija o kampanji možete pogledati ovdje. 

 

Letak

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II““ u kojem je moguće sudjelovati do 15. srpnja 2019. putem poveznice: savjetovanje.  

 

Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1b, specifičnog cilja 1b1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a njime će se državne potpore dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz potpore za projekte istraživanja i razvoja i regionalne potpore za ulaganje.

Prioritetna os 1 u okviru OPKK-a ima za cilj poboljšati inovativnost hrvatskog gospodarstva putem poticanja primijenjenih istraživanja, razvoja i inovacija, unapređenje suradnje između gospodarstva i znanstveno-istraživačkog sektora te aktivnosti razvoja i transfera tehnologija. U sklopu specifičnog cilja 1b1 podržavat će se razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Savjetovanje omogućuje svim potencijalnim prijaviteljima, kao i najširoj zainteresiranoj javnosti, da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu kvaliteti natječajne dokumentacije.

Obavijest o povremenom zatvaranju prometnice preko brane Bajer

Hep proizvodnja d.o.o. obavještava da će se u razdoblju od 17.06. - 21.06.2019. , u vremenu od 7:30 - 17:00 sati, prometnica preko brane Bajer povremeno zatvarati zbog aktivnosti remonta hidromehaničke opreme i građevinskih radova na brani. 

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas