Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

22.9.2022. / opće obavijesti

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 08. ožujka rujna 2022. godine donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta cijena energenata (NN br. 104/22). 

Pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja imaju korisnici mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, zatečeni u isplati mirovine za mjesec ožujak 2022., i to:

  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja
  • korisnici mirovine kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (države s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i države u kojima se primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti), ako im ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna
  • korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2022. godine ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna.

Korisnici hrvatske i inozemne mirovine, te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, obvezni su HZMO do 30. studenog 2022. dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za kolovoz 2022. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti:

  • potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz koje se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz 2022.
  • potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u neto iznosu.

Dokaz o visini inozemne mirovine moguće je dostaviti putem online obrasca  ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica se može predati osobno ili poslati poštom na adrese područnih službi/ureda/ispostava HZMO-a prema mjestu prebivališta do 30. studenog 2022.
Korisnici hrvatske mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a ne primaju mirovinu iz inozemstva na Tiskanici ili online obrascu moraju označiti polje - Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.

Tiskanicu se može preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili kupiti u prodavaonicama Narodnih novina.

Pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanju imaju oni korisnici kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna.
Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine koji uz mirovinu ostvarenu u RH primaju i inozemnu mirovinu predviđena je najkasnije u prosincu 2022. i o tome će biti pravodobno informirani.
Više informacija o isplati jednokratnog novčanog primanja dostupno je na poveznici.