Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

7.9.2021. / opće obavijesti

Javni poziv na uvid u geodetski elaborat

Temeljem članka 123.-133. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11,  18/13, 22/13, 148/13 i 92/14) Općina Fužine, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena slijedeća nerazvrstana cesta:
 

Oznaka

nerazvrstane ceste

Naselje

Opis ceste

Duljina

(km)

List

karte

GF36-2

Lič

Od GF36 do ulaska u „Šumsku bajku“

1,05

11

GF60

Fužine

Od puta na k.č.br 2935 preko k.č.br 1899/4, 1898/1, 1898/10 i 1888/4 sve u k.o Fužine, a unutar UPU21

0,400

 


da Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama, započinje postupak njihovog evidentiranja.

Predstavnici Općine Fužine uz pomoć ovlaštenog inženjera Andreje Omić, mag. ing. geod. et. geoinf. iz tvrtke Cadcom d.o.o. Ivana Mažuranića 3, 47000 Karlovac, izvršit će obilježavanje granica zemljišta, dana 21. 09. 2021., na nerazvrstanoj cesti GF36-2 u vremenu od 08:30-12:30 sati, te na nerazvrstanoj cesti GF60 u vremenu od 12:30-14:00 sati. Javni uvid u geodetske elaborate koje će izraditi tvrtka Cadcom d.o.o., održat će se u prostorijama male vijećnice Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, dana 30. 09. 2021., za nerazvrstnu cestu GF36-2 u vremenu od 09:00-11.00 sati, te za nerazvrstanu cesti GF60 u vremenu od 11:00-13:00 sati. Uvidu u geodetski elaborat mogu pristupiti samo nositelji stvarnih prava ili njihovi opunomoćenici, koji neposredno graniče sa gore navedenim nerazvrstanim cestama.

 

KLASA: 350-01/21-01/05

URBROJ: 2112/03-02-21-02

Fužine, 06.09.2021.                               

                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK

                         David Bregovac