Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

8.6.2022. / opće obavijesti

Javni poziv za evidentiranje komunalne infrastrukture

Na temelju članka 132., a vezano uz čanak 59., 60. 61., 62. i 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 64/18, 110/18, 32/20), Općina Fužine objavljuje
 
JAVNI POZIV
I.
Općina Fužine obavljati će izmjeru, obilježavanje i ucrtavanje komunalne infrastrukture (Park Gorica, Tenis tereni i Parkiralište kod tenis terena u Fužinama) u zemljišne knjige i katastar u k.o. Fužine.
II.
Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Andreja Vrus Markovčić, dipl.ing.geod. broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 804, zaposlen u tvrtki Geom d.o.o., Žrtava fašizma 26, Gerovo.
III.
Općina Fužine započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena komunalna infrastruktura uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji će se pobrinuti da lomne točke granica parcela budu ispravno stabilizirane i obilježene, dana 21. lipnja 2022. u vremenu od 09:00 – 10:00 sati. Ukoliko budu loše vremenske prilike označavanje komunalne infrastrukture će se odgoditi za prvi slijedeći dan bez vremenskih neprilika. Za detaljnije informacije možete nazvati i broj telefona 051/812-413 tvrtke Geom d.o.o.
Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture moguće je obaviti dana 15. srpnja 2022. u prostorijama Općine Fužine  u vremenu od 08:00 do 09:00 sati.
Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 23. srpnja 2022. na adresu Općina Fužine, Dr.Franje Račkog 19, 51322 Fužine.
 
KLASA: 363-01/22-01/02
URBROJ: 2170-19-02-22-03
 
Fužine, 07. lipanj 2022.
 
                                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                              David Bregovac, v.r.