Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

29.9.2022. / opće obavijesti

Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima

Na temelju čl. 4. Pravilnika o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkm domovima („Službene novine Općine Fužine 10/22), te čl. 4. Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023. (KLASA: 024-03/22-05/01, URBROJ: 2170-19-02-22-207) od 27.09.2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine raspisuje

Javni poziv za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE

Sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima mogu ostvariti svi učenici javnih srednjih škola, sa stalnim prebivalištem na području Općine Fužine, bez obzira na socijalni status, čiji roditelji, odnosno skrbnici također imaju prebivalište na području Općine Fužine.

IZVOR FINANCIRANJA

Općina Fužine sufinancirati će troškove smještaja i prehrane u učeničkim domovima za školsku godinu 2022./2023. u visini od 50% stvarnih troškova smještaja, odnosno najviše do 315,00 kuna mjesečno.

DOKUMENTACIJA ZA JAVNI POZIV

Uz obrazac Zahtjeva za sufinanciranje troškova smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima, podnositelji zahtjeva moraju dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  • potvrda o upisu u srednju školu
  • preslika ugovora o smještaju u učenički dom
  • izjava da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju
  • uvjerenje o prebivalištu/preslika osobne iskaznice učenika
  • uvjerenje o prebivalištu/preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
  • izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Popunjen obrazac Zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom iz ovog Javnog poziva dostavlja se poštom (preporučeno) na adresu Općina Fužine, Dr. F.Račkog 19, 51322 Fužine ili osobno u pisarnicu Općine Fužine.

Prijave na javni poziv zaprimaju se od 28.09.2022. godine do 12.10.2022. godine.

Cijeli tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Zahtjev za sufinanciranje učeničkog doma

Izjava o nepostojanju druge subvencije

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka