Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

13.8.2021. / opće obavijesti

Naplata parkinga vikendima i blagdanima u Općini Fužine

Komunalno trgovačko društvo Fužine uvelo je sustav naplate parkinga na području Općine Fužine na nekoliko lokacija. Parkiranje će se naplaćivati isključivo vikendima i blagdanima od 9 do 19 sati u periodu od 1. lipnja do 31. listopada.  

Odlukom Općinskog vijeća javna parkirališta na području Općine Fužine na kojima se naplaćuje parkiranje svrstana su u jednu (prvu) zonu. Zona naplate obuhvatit će lokacije između zgrade Pivarne i brane, kod vatrogasnog doma, dječjeg vrtića Snježna pahulja, te izvora Zrinski, ispred ambulante u Fužinama, pored „Franinove sale“ te na Čoki.

Sve zone na kojima se parking naplaćuje jasno su označene plavom bojom te su postavljene obavijesne oznake o naplati parkiranja. Ujedno, u  centru Fužina instaliran je parkirni aparat koji prihvaća kovanice. Plaćanje putem parkirnog aparata bit će moguće u centru Fužina, dok će ostale lokacije biti pokrivene s m-parkingom, tj plaćanje parkinga vršit će se putem SMS poruke na broj 707041. Cijena 1 sata parkiranja iznosi 3 kn, a dnevna karta trideset kuna.