Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

19.8.2021. / opće obavijesti

Niže cijene Dječjeg vrtića Snježna pahulja

Općinsko Vijeće Općine Fužine, donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od roditelja – korisnika usluga. Istom je smanjena cijena cjelodnevnog (10,5 sati) programa sa 800,00 kuna na 700,00 te poludnevnog (6 sati) sa  650,00 na 550,00 kuna.

Nadalje, Odlukom načelnika sufinancirati će se nabavka radnih bilježnica i školske opreme. I to, učenicima od 1. do 4. razreda Osnovne škole u iznosu od 300,00 kuna i učenicima od 5. do 8. razreda u iznosu od 500, 00 kuna. Poklon bonovi moći će se iskoristiti najkasnije do 30. rujna 2021. godine u slijedećim knjižarama: 

  1. Narodne novine d.d., Dolac 9, Rijeka,
  2. Knjižara Baltazar, Supilova 70, Delnice,
  3. Školska knjiga d.d., Prodavaonica broj 5, Ignacija Hanceka 1b, Rijeka.