Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

11.3.2022. / opće obavijesti

Obavijest o izradi VIII izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Fužine

Sukladno članku 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/18) Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine kao nositelj izrade Plana objavljuje

OBAVIJEST

O IZRADI VIII IZMJENA I DOMUNA PROSTRORNOG PLANA

UREĐENJA OPĆINE FUŽINE

Općinsko vijeće Općine Fužine na sjednici održanoj 21. siječnja 2022. godine donijelo je Odluku o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ br. 01/2022), odnosno na sjednici održanoj 09. ožujka 2022. godine Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ br. 02/2022).

Prilog: - Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine

            - Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine

                       Pročelnica

                                                                                                                           Kristina Piršić, mag.iur., v.r.