Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

9.6.2022. / opće obavijesti

Poziv na radionicu "Natječaji i prezentacija podmjere programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020."

P O Z I V

NA RADIONICU

NATJEČAJ I PREZENTACIJA PODMJERE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014.-2020.

TIP OPERACIJE 8.5.1. I 8.6.1.

TEMA 1

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ - provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“.

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

TEMA 2

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.1).

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.

Intenzitet javne potpore do 50 %

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu

od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati

Predavač Teme 1. i 2.: Miro Kasipović, dipl. ing. tehnologije KAM CONSULTING Rijeka

RADIONICA ĆE SE ODRŽATI:

15. lipnja 2022. (srijeda) sa početkom u 11,00 h u prostoru Velike vijećnice Grada Delnice, Trg 138. brigade HV 4 (2 kat).

Molimo da Vašu potvrdu sudjelovanja na radionici dostavite na e-mail: cprr@hi.ht.hr ili mob 099 80 50 113, najkasnije do 14.06.2022.god.

 

                                                                                                          Ravnatelj

                                                                                            Dalibor Šoštarić dipl.ing., v.r.