Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Javne potrebe općine Fužine

11.1.2022. / javne potrebe

Godišnji plan natječaja za 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Fužine donosi Godišnji plan natječaja za 2022. godinu.