Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Načelnik Općine,
David Bregovac
  Tel:  +385 51 309 300

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,

Helena Pavić, dipl. iur.

procelnik@fuzine.hr

 

Tel:   +385 51 829 510

 

Viša savjetnica za financije,
Tea Štimac, dipl.oec.

financijski.suradnik@fuzine.hr

Tel:   +385 51 829 505 

Viša savjetnica za pravne poslove, 

Kristina Čop, dipl.iur. 

pravni.savjetnik@fuzine.hr

Tel:   +385 51 829 502

Viša stručna suradnica za financije i društvene djelatnosti, 

Maja Starčević, univ,mag.oec.

financije@fuzine.hr

Tel: +385 51 829 503

Viša stručna suradnica za komunalne poslove i komunalno redarstvo - komunalni redar

Valentina Vicić Rački, dipl.oec.

komunalni.poslovi.redarstvo@fuzine.hr

Tel: + 385 51 829 507

Stručni suradnik za komunalne poslove,
Josipa Vlahović, ing. građ.
komunalni.suradnik@fuzine.hr Tel:   +385 51 829 507

Viša referentica za administrativne poslove,
Emi Bolf Randelj, spec. publ. admin.

tajnica@fuzine.hr

Tel:   +385 51 309 300

Referent za proračun i financije,
Jasminka Budiselić

racunovodstvo@fuzine.hr

Tel:   +385 51 829 503

Administrativni referent,
Nensi Urbanc

pisarnica@fuzine.hr

Tel:   +385 51 829 506

Službenica za informiranje,
Emi Bolf Randelj, spec. publ. admin.

Zamjena službenice za informiranje, 

Maja Starčević, univ.mag.oec.

tajnica@fuzine.hr

 

financije@fuzine.hr 

Tel:   +385 51 309 300

Službenica za zaštitu osobnih podataka,

Kristina Čop, dipl.iur. 

Zamjena službenice za zaštitu osobnih podataka, 

Tea Štimac, dipl. oec. 
 

szp@fuzine.hr

 

financijski.suradnik@fuzine.hr

Tel:   +385 51 829 502

Tel:   +385 51 829 505