Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Groblja

Na području Općine Fužine postoje dva groblja i to u Fužinama i u Liču.

Način upravljanja grobljem kao i sva ostala pitanja regulirana su Odlukom o grobljima u Općini Fužine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 10/96 i 30/09).

Prema navedenoj Odluci, grobljima u Fužinama i Liču upravlja upravljač, odnosno Komunalno trgovačko društvo Fužine d.o.o. (u daljnjem tekstu Upravljač)

Odluku o visini godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta utvrđuje Upravljač uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Odluku o visini jednokratne naknade za novo grobno mjesto utvrđuje Upravljač groblja uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Sve ostale informacije vezano za cjene, vrijeme kada je groblje otvoreno i slično možete pronaći na stranicama Upravljača