Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Javne potrebe općine Fužine

17.11.2021. / javne potrebe

Izvješće o provedbi programa i utrošku sredstava javnih potreba Općine Fužine

Obavještavamo sve Udruge kojima su sukladno Natječaju za financiranje javnih potreba dodjeljena financijska sredstva, da su sukladno Ugovoru o dodjeli fin. sredstava, čl. 5. obvezni Nadležnom tijelu (Općini Fužine) dostaviti izvještaj o provedbi programa i utrošku sredstava. 

Rok za dostavu izvješća je 30. studenog 2021. Ukoliko neka Udruga aktivnosti provodi tijekom prosinca,, cjelokupni izvještaj podnosi najkasnije do  31.01.2022. godine. 

Izvješće se potrebno dostaviti na propisanim obrascima, uz koje se dostavljaju preslike dokumentacije svih troškova (preslike račna, isplatnica iz blagajne, putnih naloga i sl.)

Obrasci za podnošenje izvješća za javne potrebe u sportu, kulturi i ostalim društvenim djelatnostima: 

obrazac C2 - opisni izvještaj

obrazac C3 - financijski izvještaj

Obrasci za podnošenje izvješća ugovore institucionalne podrške udrugama: 

obrazac C2-I - opisni izvještaj

obrazac C3-I - financijski izvještaj