Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

22.7.2021. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina k.č.br. 3619/6, k.o. Lič

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, i 79/06) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 021-05/21-01/04, URBROJ: 2112/03-01-21-31 od  15.07.2021. godine Općina Fužine raspisuje JAVNI NATJEČAJ radi prodaje nekretnina: 

  • Gospodarska zgrada i dvorište na k.č.br. 3619/6, k.o. Lič, ukupne površine 1241 m2, po početnoj cijeni od 741.000,00 kn.