Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

24.3.2022. / natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Fužine

Na temelju članka 17. Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Fužine ("Službene novine Općine Fužine" 09/20) i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine KLASA: 022-05/21-03/01, URBROJ: 2112/03-02-21-75 od 22. ožujka 2022. godine Općina Fužine objavljuje Javni natječaj za davanje u zakup javih površina Općine Fužine prikupljanjem javnih ponuda. 

Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti u Novom listu. 

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje

Privola