Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

7.3.2022. / natječaji

Javni natječaj za izbor direktora TZ Gorskog kotara

Turističko vijeće Turističke zajednice Gorskog kotara raspisalo je Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Gorskog kotara (1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme) na mandatno razdoblje od četiri godine.

Obavijest o Javnom natječaju  objavljena je u Novom listu od 5. ožujka 2022. godine, dok je tekst Javnog natječaja objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostave Delnice, kao i na službenim mrežnim stranicama gradova i općina s područja Gorskog kotara.

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GORSKOG KOTARA

Lujzinska cesta 47/1

51300 Delnice

s naznakom: „Javni natječaj za izbor direktora – NE OTVARATI“

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja, odnosno do 22. ožujka 2022. godine. Valjanom prijavom smatrat će se prijava dostavljena u Turističku zajednicu Gorskog kotara do 16:00 sati 22. ožujka 2022. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na Javni natječaj, bit će proveden prethodni intervju. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem ili putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Gorskog kotara.

Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog natječaja.