Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

4.11.2020. / natječaji

Javni natječaj za prodaju rabljenih vozila i strojeva/opreme u vlasništvu Općine Fužine

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke općinskog načelnika KLASA: 022-05/20-03/01 URBROJ: 2112/03-02-20-301 od 02.11.2020. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih vozila i strojeva/opreme u vlasništvu Općine Fužine

 

 1. Predmet prodaje   

a) Citroen Berlingo 1.9 D

Vlasnik vozila: Općina Fužine, Dr.Franje Račkog 19, 51322 Fužine, OIB: 50379166761

Vrsta vozila: dostavno vozilo

Marka i tip vozila: Citroen Berlingo

Model vozila 1.9 D

Snaga motora: 51 kW

Radni obujam motora: 1868 cm3

Vrsta motora: diesel

Boja vozila: višebojan

Broj šasije: VF7MCWJYB65777314

Godina proizvodnje: 2001.

Datum prve registracije: 11.02.2002.

Registriran do: nije registriran

Početna cijena: 3.220,00 kn

 

b) Hyundai Santa Fe 2.4 4WD

Vlasnik vozila: Općina Fužine, Dr.Franje Račkog 19, 51322 Fužine, OIB: 50379166761

Vrsta vozila: osobni automobil

Marka i tip vozila: Hyundai Santa Fe

Model vozila 2.4 4WD

Snaga motora: 106 kW

Radni obujam motora: 2351 cm3

Vrsta motora: Benzin - LPG

Boja vozila: Srebrna s efektom

Broj šasije: KMHSC81BP1U044836

Godina proizvodnje: 2001.

Datum prve registracije: 10.05.2001.

Registriran do: nije registriran

Početna cijena: 7.130,00 kn

 

c) Hector dizalica

Početna cijena: 5.526,00 kn

 

d) Hidraulična preša, samostojeća 20T RAL 300

Početna cijena: 2.461,00 kn

 

e) BPT IW SD S udar.izvij. – nije u ispravnom stanju

Početna cijena: 300,00 kn

 

f) SNOOPER dijagnostički uređaj – nije u ispravnom stanju

Početna cijena: 700,00 kn

 

 1. TEXA dijagnostički uređaj Nanodia

Početna cijena 900,00 kn

 

 1. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Potrebno je prethodno izvršiti uplatu jamčevine u iznosu od za:

 1. 322,00 kuna
 2. 713,00 kuna
 3. 552,60 kuna
 4. 246,10 kuna
 5. 30,00 kuna
 6. 70,00 kuna
 7. 90,00 kuna

na račun Općine Fužine: HR2524020061811700006 model 68 poziv na broj 9016-OIB

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplati jamčevine neće se razmatrati.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni kupoprodajni iznos od dana potpisivanja ugovora, jamčevina se ne vraća.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Predmeti prodaje se mogu pogledati u periodu od 04.11.2020. do 19.11.2020., na adresi Pirovište, Poslovna zona Lič, Lič, uz prethodnu najavu na telefonski broj 091/383 51 70.

 

 1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

 • naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu, telefon i OIB ponuditelja.
 • Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra,
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • Broj računa za povrat jamčevine ponuditeljima čija ponuda ne budu odabrana,
 • Ponuđena kupoprodajna cijena,

 

Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanosti ponude od najmanje 30 dana od zadnjeg dana za podnošenje ponude.

Pored ugovorne cijene kupac snosi i sve kupoprodajne troškove (prijenos vlasništva, ovjere kod javnog bilježnika i sl.)

 

 1. Rok za dostavu ponude

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – Ponuda za kupnju automobila ili strojeva“, na adresu:

Općina Fužine

Dr.Franje Račkog 19

51322 Fužine

neposredno ili putem pošte preporučeno.

Rok za dostavu ponuda je 19.11.2020.g. do 12,00 sati

 

 1. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu. U slučaju da se više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno i najviša, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije pristigla.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelj će biti obaviješten pisanim putem u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom Fužine u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrati će se da je odustao od ponude.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

 

 1. Ostalo

Ovaj javni natječaj objaviti će se na oglasnim pločama Općine Fužine i službenoj internetskoj stranici Općine Fužine www.fuzine.hr.

 

  Općinski načelnik  

  David Bregovac, v.r.