Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

18.6.2021. / natječaji

Natječaj "Films on the move"

Obavještavamo Vas da je dana 08.06.2021. otvoren natječaj Films on the move.

Prihvatljivi prijavitelji:

 •  pravne osobe (javna ili privatna tijela);
 •  osnovani u jednoj od zemalja koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
  • Zemlje sudionice Kreativne Europe;
   • Države članice EU (uključujući prekooceanske zemlje i teritorije);
   • zemlje izvan EU:
    • zemlje članice EGP-a i zemlje povezane s programom Kreativna Europa.
 • osnovani u nekoj od zemalja koje sudjeluju u potprogramu MEDIA programa Kreativna Europa te su izravni ili većinski vlasnici prijavitelja državljani tih zemalja;
 • europski prodajni predstavnici;
 • imenovani od strane producenta prijavljenog filma putem međunarodnog kupoprodajnog ugovora koji predviđa pravo prodaje filma u najmanje 15 zemalja koje sudjeluju u potprogramu MEDIA.

Rok za prijavu na natječaj:  24. kolovoza 2021. godine do 17:00h po Bruxellesom vremenu.

Vrijednost potpore: Dostupni proračun unutar ovog poziva iznosi 11.000.000 EUR. Ovaj se proračun može povećati za najviše 20%. Maksimalno 25% proračuna bit će dodijeljeno filmovima s produkcijskim budžetom većim od 10 milijuna eura.

Opis natječaja: Ovo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za EU bespovratna sredstva u potprogramu MEDIA u okviru programa Kreativna Europa.

Poziv „Films on the move“ trebao bi potaknuti i podržati širu distribuciju nedavnih nenacionalnih europskih filmova potičući prodajne agente i kazališne distributere da posebno ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih europskih filmova.

Aktivnosti koje će se financirati su kampanje za paneuropsku kazališnu i/ili internetsku distribuciju europskih filmova koji ispunjavaju uvjete i koordinirani su od strane prodajnog agenta filma.

 

Više na poveznici: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2021-filmove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState