Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

22.9.2023. / natječaji

Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za nastavnu godinu 2023./2024.

Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata Općine Fužine (SN OF br. 05/21) i Odluke Općinskog načelnika (KLASA: 024-03/23-05/01, URBROJ: 2170-19-23-138 od 21.09.2023.g.) Općina Fužine objavljuje Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za nastavnu godinu 2023./2024. 

- Izjava o nepostojanju druge subvencije

- Zahtjev za dodjelu stipendije

NAPOMENA:

U skladu s člankom 21. Odluke o stipendiranju učenika i studenata korisnici stipendije koji su ispunili uvjete iz članka 19. i 20. Odluke, odnosno koji su u roku od 30 dana po završetku školske godine dostavili presliku svjedodžbe o završenom razredu za koji je stipendija dodjeljena te uvjete iz članka 3. Odluke, odnosno da ima prebivalište na području Općine Fužine, da je polaznik razreda srednje škola prvi puta, da nije stariji od 20 godina te da mu uspjeh u prethodnoj školskoj godini nije niži od 4,5 , nije obvezan prijavljivati se na Natječaj za dodjelu stipendija, već će nastaviti koristiti stipendiju.