Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

7.11.2023. / opće obavijesti

Natječaj za dodjelu socijalnih stipendija učenicima/studentima za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 9. Odluke o socijalnim stipendijama Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/14) i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-03/23-05/01 URBROJ: 2170-19-23-149 od 06.11.2023. godine, objavljuje se sljedeći

NATJEČAJ

za dodjelu socijalnih stipendija učenicima/studentima za

školsku/akademsku godinu 2023./2024.

 1. NAZIV TIJELA KOJE PROVODI NATJEČAJ

Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za zdravstvo, socijalnu skrb i međugeneracijsku politiku.

 1. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE

Pravo na socijalnu stipendiju Općine Fužine imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Fužine najmanje 3 godine prije podnošenja prijave,
 • da su redoviti učenici srednje škole ili redovni studenti koji ne ponavljaju razred odnosno godinu za koju traže stipendiju,
 • da imaju prosjek ocjena 2,51 ili veći
 • da nisu korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi.

Stipendija se dodjeljuje bespovratno.

Općina Fužine za školsku/akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će:

 • 1 učeničku socijalnu stipendiju u iznosu od 70,00 eura mjesečno
 • 1 studentsku socijalnu stipendiju u iznosu od 110,00 eura mjesečno

za razdoblje 10 mjeseci u školskoj/akademskoj godini.

 1. PRIJAVA

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije priložiti:

 • uvjerenje o prebivalištu, ne starije od tri mjeseca (za sve članove domaćinstva)
 • potvrdu o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,
 • potvrdu o ukupnim prihodima domaćinstva (potvrda o prosječnoj neto plaći, odrezak od mirovine, rješenje o dječjem doplatku, sudsko rješenje o uzdržavanju,  potvrda Zavoda za zapošljavanje, potvrda za sva ostala primanja u obitelji),
 • svjedodžbe o uspjehu u školi (za prethodnu godinu, osim učenika prvih razreda koji dostavljaju svjedodže iz 7. i 8. razreda),
 • prijepis ocjena protekle akademske godine (studenti prve godine dostavljaju svjedodže prethodna dva razreda srednje škole),
 • izjavu da ne primaju stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi,
 • izjavu o korištenju osobnih podataka

Prijave se ocjenjuju u skladu s kriterijima Odluke o socijalnim stipendijama (Službene novine PGŽ 31/14). Lista kandidata s ukupnim brojem bodova biti će ibjavljena na mrežnim stranicama Općine Fužine i  na oglasnoj ploči Općine Fužine.

 1. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje Prijave na natječaj za dodjelu stipendije je od 07.11.2023. godine do 22.11.2023. godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom preporučeno na adresu:

OPĆINA FUŽINE

Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine

s naznakom ZA SOCIJALNE STIPENDIJE – NE OTVARATI.

 1. OSTALO

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se razmatrati niti uzimati u obzir.

Za sva dodatna pitanja zainteresirane osobe mogu se obratiti Općini Fužine osobno u pisarnici ili na telefon 051/829-503 radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

OPĆINA FUŽINE

OPĆINSKI NAČELNIK

David Bregovac, v.r.

Izjava o nepostojanju druge stipendije

Obrazac zahtjeva za dodjelu socijalne stipendije