Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

1.3.2024. / opće obavijesti

Općina Fužine financira logopedski program za djecu

Općina Fužine financira inovativni online logopedski program Kokolingo kako bi podržala poboljšanje govornih vještina djece na svom području. Program osigurava stručnu podršku djeci s artikulacijskim poteškoćama kroz ciljane logopedske vježbe i teleterapiju.

Svjesni potreba djece i roditelja financiramo online logopedski program kako bi djeci pružili podršku koja će im osigurati adekvatnu participaciju u društvenom životu i potaknuti produktivno učenje, naglasio je David Bregovac, načelnik Općine Fužine. Dodao je kako je program samo dodatna mogućnost za djecu i roditelje te da to neće biti potpuna zamjena za stručnog logopeda kojeg žele osigurati na razini općine za rad u osnovnoj školi i dječjem vrtiću.

Naime, početkom ove godine, održano je predavanje logopedinje Eme Tadić, koje je roditeljima pružilo korisne informacije o prepoznavanju i prevladavanju poteškoća u govoru kod djece. Tijekom predstavljanja, istaknut je i Kokolingo logopedski program koji je Općina Fužine odabrala kao sredstvo podrške. Trenutno deset korisnika na razini općine aktivno sudjeluje u programu Kokolingo Eksperta, a roditelji, sa stalnim prebivalištem u Općini Fužine, zainteresirani za uključivanje svoje djece mogu se prijaviti putem linka https://bit.ly/Kokolingo-Prijava-Fuzine.  

Kokolingo Ekspert program uključuje digitalne logopedske vježbe prilagođene djeci s govornim poteškoćama, mjesečnu teleterapiju s logopedom te izradu individualiziranog programa vježbanja za svako dijete. Ove online vježbe, osmišljene kao gusarska avantura, pružaju djeci zabavan način za ispravljanje izgovora, uz kontinuiranu podršku logopeda putem online terapije.

Kontinuirano vježbanje ključno je za postizanje napretka kod govornih poteškoća, a motivacija djece za sudjelovanje u ovim vježbama rezultira brzim i vidljivim poboljšanjima. Roditelji su izuzetno zadovoljni rezultatima i kompletnom logopedskom podrškom koju pruža program.

Ovaj pristup integrira djecu s govornim poteškoćama u društvo na način koji je privlačan i zabavan, pružajući im kontinuiranu podršku putem online platforme. Općina Fužine nastavlja ulagati u dobrobit svojih građana, osiguravajući besplatnu pomoć i podršku za djecu koja se bore s govornim poteškoćama.

Očekuje se da će ovakav pristup, uz podršku stručnih timova, omogućiti vidljive pomake i rezultate, dok će roditelji dobiti potrebnu savjetodavnu podršku stručnjaka u procesu poboljšanja govornih vještina svoje djece. Važno je istaknuti da logopedija nije samo podrška u prevladavanju poteškoća, već i ključni čimbenik u poticanju samopouzdanja i izražavanja djece, stvarajući temelje za njihov uspješan akademski i društveni razvoj.