Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

3.4.2024. / opće obavijesti

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Fužine

Na temelju Odluke o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja i proglašenju počasnim građanima Općine Fužine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 17/0114/10), Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja upućuje

POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

javnih priznanja Općine Fužine za 2024. godinu

 

 1. POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Pozivaju se građani i pravne osobe za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općini Fužine za 2024. godinu. Prijedloge za javna priznanja Općine Fužine mogu podnijeti Općinsko vijeće, Općinski načelnik, uprave trgovačkih društava, uprave ustanova, udruge građana, sportski klubovi, organizacije, pojedinci i druga tijela.

 1. DODJELA JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE FUŽINE

Javna priznanja Općine Fužine dodjeljuju se građanima, djelatnicima, ustanovama, udrugama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama, društvenim organizacijama, sportskim djelatnicima i sportskim društvima te iznimno, stranim državljanima.

Javna priznanja dodjeljuju se za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Fužine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju turizma, gospodarstva, kulture, umjetnosti, sporta, tehničke kulture, za doprinose u pružanju humanitarne pomoći, oslobađanju i obnovi teritorija Republike Hrvatske, za postignute uspjehe u znanstveno-istraživačkom radu, promidžbu zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja Općine Fužine dodjeljuju se kao:

 1. Povelja Općine Fužine
 2. Nagrada za stvaralački rad (godišnja nagrada),
 3. Nagrada za životno djelo,
 4. Proglašenje počasnim građaninom.

Priznanje počasnog građanina Općine Fužine može se dodijeliti građaninu Republike  Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio ugledu Općine Fužine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva. Ako se počasnim građaninom predlaže strani državljanin, predlagatelj je dužan pribaviti  mišljenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za odnose s inozemstvom.

 1. PREDLAGANJE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Fužine mora biti podnesen u pisanom obliku s naznakom za što se predlaže i sadržavati sljedeće:

 1. za pojedince:
  1. životopis kandidata,
  2. tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata,
  3. obrazloženje razloga predlaganja i potrebite isprave kojima se dokazuju navedene činjenice
 2. za pravne osobe:
  1. osnovne podatke o ustroju i djelatnosti,
  2. ostvarene rezultate rada,
  3. obrazloženje razloga predlaganja i potrebite isprave kojima se dokazuju navedene činjenice.

Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Općine Fužine koji Općinskom vijeću daje prijedlog osoba kojima će se dodijeliti javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Fužine, a na temelju pristiglih prijedloga s obrazloženjima.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se dati i posthumno, u skladu s utvrđenim kriterijima, a može se dodijeliti i skupini osoba ukoliko je postignuće ostvareno zajedničkim radom.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Općine Fužine za dodjelu javnih priznanja neće razmatrati prijedloge koji nisu obrazloženi i uz koje nije dostavljena potrebna dokumentacija.

Predlagač je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše petnaest riječi koji će se upisati u  tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

 1. ROK I NAČIN DOSTAVE PRIJEDLOGA

Rok za dostavu prijedloga je 30 (trideset) dana od dana objave na mrežnim stranicama Općine Fužine (www.fuzine.hr) odnosno do 03. svibnja 2024. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

Općina Fužine, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja,

Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine

– s naznakom „ZA JAVNA PRIZNANJA OPĆINE FUŽINE“

 

OPĆINA FUŽINE

Odbor za izbor, imenovanja i

dodjelu povelja i priznanja

KLASA: 061-01/24-01/01

URBROJ: 2170-19-24-1

Fužine, 03.04.2024. godine