Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

19.7.2021. / jedinstveni upravni odjel

II. Izmjene i dopune Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine za 2021.g.