Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Dječji vrtić

3.10.2022. / dječji vrtić

Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/107 i 94/13, 57/22), i članka 16. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14) Upravno vijeće dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ na sjednici održanoj 28.09.2022. (KLASA: 601-05/22-01/10 URBROJ:2170-19- 04/03-22-02) donosi 

Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2022./2023.

Pozivaju se roditelji djece predškolske dobi rođene od 1.4.2016. do 31.3.2017. godine koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole obvezan je prema zakonu, besplatan je i provodit će se u Dječjem vrtiću „Snježna pahulja“, Donje selo 29a, Fužine.Točan raspored odvijanja programa predškole objavit će se naknadno.

Popunjenom zahtjevu za prijavu, roditelji obavezno prilažu:

1. Popunjeni upitnik za roditelje/skrbnike/udomitelje djece polaznika Programa predškole

2. Presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja),

3. Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić te kopiju knjižice imunizacije

4. Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili medicinsku dokumentaciju ustanova zdravstvene skrbi i/ili kliničkih bolničkih centara - za dijete s teškoćama u razvoju

Obrazac prijavnice za upis u program predškole možete preuzeti na web stranici Vrtića ili osobno u Vrtiću. Popunjena Prijavnica s traženom dokumentacijom podnosi se na adresu: Dječji vrtić „Snježna pahulja“, Donje selo 29a, Fužine, mailom na adrese dv.snjezna.pahulja@gmail.com, info@snjeznapahulja.hr ili osobnim dolaskom u dječji vrtić do 10. listopada 2022.

Cijeli tekst Javnog poziva možete pronaći ovdje.