Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Dječji vrtić

1.6.2023. / dječji vrtić

Lista prvenstva za pedagošku 2023./2024. godinu Dječjeg vrtića "Snježna pahulja"

Na temelju članka 19. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Snježna pahulja” (KLASA: 601-02/22-02/04, URBROJ: 2170-19-01/03-23-04 od 27.01.2023.godine) Povjerenstvo za provedbu upisa djece Dječjeg vrtića “Snježna pahulja” na sjednici održanoj 24.05.2023. godine utvrdilo je listu djece koja nastavljaju koristiti usluge u pedagoškoj godini 2023./2024.

LISTA PRVENSTVA