Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Dječji vrtić

14.7.2022. / dječji vrtić

Odluka o upisima djece u pedagošku godinu 2022./2023.

Temeljem čl.22. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić “Snježna pahulja”-pročišćeni tekst (KLASA: 601-02/20-02/02 URBROJ: 2112/03-04-03-20-02) Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Snježna pahulja” na sjednici održanoj 11.srpnja 2022. godine donijelo je Odluku o upisima djece u pedagošku godinu 2022./2023.