Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA - POS STANOVI

POS - POTICANA STANOGRADNJA U OPĆINI FUŽINE

Općina Fužine uključila se u projekt društveno poticane stanogradnje koja će omogućiti građanima riješavanje stambenog pitanja te  zadovoljavanje stambenih potreba izgradnjom stambenih jedinica uz mogućnost kupnje po pristupačinijim uvjetima u pogledu kamata i rokova otplate. 
O samom projektu izgradnje POS stanova više informacija možete dobiti na stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama  
 

13.10.2021. / pos stanovi

Prijedlog Liste prvenstva za kupnju stanova iz Programa društvo poticane stanogradnje na području Općine Fužine

Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 09/20) i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz programa POS-a (KLASA: 370-01/20-01/02, URBROJ: 2112/03-02-21-15 od 08. veljače 2021.g.), Povjerenstvo za kupnju stana prema Programu POS-a izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva te donosi Privremenu listu reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Fužine

Prijedlog liste prvenstva