Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA - POS STANOVI

POS - POTICANA STANOGRADNJA U OPĆINI FUŽINE

Općina Fužine uključila se u projekt društveno poticane stanogradnje koja će omogućiti građanima riješavanje stambenog pitanja te  zadovoljavanje stambenih potreba izgradnjom stambenih jedinica uz mogućnost kupnje po pristupačinijim uvjetima u pogledu kamata i rokova otplate. 
O samom projektu izgradnje POS stanova više informacija možete dobiti na stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama  
 

9.2.2021. / pos stanovi

Put do stana

OPĆENITO O PROGRAMU POS-A

Društveno poticana stanogradnja (Program POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.

Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih. Program POS-a pridonosi i razvitku građevinarstva kao gospodarske grane te je multiplikator općeg razvoja.

Pogodnosti uvjeta Programa POS-a u odnosu na tržišne, mogu se podijeliti u dvije skupine:

pogodnosti vezane uz kreditnu liniju
pogodnosti vezane uz cijenu m2.

KREDITNA LINIJA PROGRAMA

Kreditna linija programa POS-a omogućuje korištenje kredita bez jamaca, uz prosječnu kamatnu stopu manju od 1,8 %, minimalne popratne troškove, s rokom otplate do 30, odnosno 31 godine, u slučaju da se odlučite za korištenje 1 godine počeka.

KREDITNI UVJETI

prosječna godišnja kamatna stopa 1,8 %
rok otplate kredita 30 + 1 godina počeka
bez jamaca

PROSJEČNA PRODAJNA CIJENA STANA

Prosječna prodajna cijena stana po m2 korisne, odnosno prodajne površine na jednom stambenom objektu, prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj: 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12 , 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19, dalje: Zakon), ne može biti viša od etalonske cijene građenja m2 stana uvećane za 50%. Etalonska cijena građenja iznosi 6.800,00 kn po m² korisne površine stana  koja uključuje trošak građenja s PDV-om.  Troškovi u iznosu do 50% etalonske cijene građenja odnose se na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu te projektiranje, nadzor i vodni doprinos, iznose  do 3.400,00 kn po m2 korisne površine stana (s PDV-om).

Maksimalna cijena stana iz Programa POS-a iznosi 10.200,00 kuna po m² korisne površine stana, odnosno cca 1.350 € po  m² korisne površine stana.

PRAVO KUPNJE

Pravo kupnje  imaju građani – državljani Republike Hrvatske,

– jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prvenstvo na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju:

– osobe koje kupuju stan u skladu s odredbom članka 3. stavka 3. Zakona,

– građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja. Kandidati moraju biti kreditno sposobni. Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju propisane dokumentacije koju je svaki kandidat s liste reda prvenstva dužan dostaviti poslovnoj banci.

KREDITNE INSITUCIJE

Poslovni partneri APN-a u kreditiranju kupnje stana iz Programa POS-a:

Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.
OTP banka d.d.
Privredna Banka Zagreb d.d.
Zagrebačka banka d.d.

 

Više informacija pogledajte na službenim stranicama APN-a