Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

26.5.2023. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2023. godinu

Zakonska osnova za donošenjem Izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2023. godinu sadržana je u članku 45. Zakonom o proračunu (Narodne novine broj  144/2021) kojim je utvrđeno da ukoliko tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka proračuna, potrebno je izvršiti njihovo uravnoteženje. Uravnoteženje proračuna vrši se putem izmjena i dopuna, i to prema postupku identičnom za donošenje proračuna. Potreba za uravnoteženjem Proračuna Općine Fužine za 2023. godinu ukazala se zbog praćenja podataka o naplati prihoda i izvršenju rashoda Proračuna, te razmatranjem stvarnih mogućnosti za realizaciju projekata po pojedinim programima.

Proračun Općine Fužine za 2023. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine dana 08. prosinca 2022. godine te je objavljen u Službenim novinama Općine Fužine broj 13/22. I. Izmjene i dopune proračuna Općine Fužine donesene su 28. travnja 2023. godine i objavljene su u Službenim novinama Općine Fužine broj 04/23

Razlozi za novim uravnoteženjem Proračuna Općine Fužine za 2023. godinu jesu:

- nova procjena prihoda proračuna za 2023. godinu temeljena na dosadašnjim saznanjima o naplati prihoda tijekom godine,

- analizom troškova po pojedinim aktivnostima uočeno je da je iz objektivnih razloga potrebno izvršiti neke aktivnosti i projekte koji prvotno nisu bili planirani,

- uvrštenje projekata kroz Proračun za koje su objavljeni rezultati javnih natječaja za sufinanciranje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 26.05.2023. godine i traje zaključno do 26.06.2023. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2023. godinu.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:

financijski.suradnik@fuzine.hr

Pripremila:

Tea Štimac, dipl.oec., v.r.

                                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                                            David Bregovac, v.r.

 

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2023. godinu

Obrazac

Izvješće