Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

3.5.2023. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Primorsko-goransku županiju u 2023. godini

Pozivaju se građani i pravne osobe da se uključe u savjetovanje s javnošću u vezi s Nacrtom prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Primorsko-goransku županiju u 2023. godini.

Savjetovanje se provodi u vremenu od  3. svibnja do 2. lipnja 2023. godine putem obrasca 2 - Obrazac sudjelovanja u savjetovanju s javnošću.                                   

O primjedbama i mišljenjima javnost će biti izvještena putem obrasca 3 - Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja općeg akta/dokumenta.

II. OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 14/22) Primorsko-goranska županija na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija donosi Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za svoje područje.

U stavku 9. istog članka Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u donošenju godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara dužne osigurati sudjelovanje javnosti.

Planom savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2023. godini („Službene novine“ broj 43/22 i 14/23), pod točkom 16. uvršten je Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Po završetku savjetovanja s javnošću, a nakon zaprimljenog mišljenja Vatrogasne zajednice PGŽ i Policijske uprave primorsko-goranske, konačni Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana potrebno je razmotriti/utvrditi na kolegiju župana, te proslijediti Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.

Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara

Obrazac 2

Izvješće