Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

29.6.2023. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog I. izmjena Pravilnika o potporama u poljoprivredi Općine Fužine za razdoblje 2022.-2025. godina

Pravilnik o potporama u poljoprivredi Općine Fužine za razdoblje 2022. – 2025. godina usklađen je sa potrebama poljoprivrednih subjekata na području Općine Fužine, a cilj je razvoj, unapređenje i modernizacija poljoprivrede na podučju naše Općine.

Ovim izmjenama Pravilnika povećava se sufinanciranje za Mjeru 2. Potpore za očuvanje i proširenje pčelinjeg fonda, za podmjere 2.1. Nabava pčelinjih zajednica i 2.2. Nabava i izmjena matica u postojećim društvima sa 50% na 80% prihvatljivih i dokumentiranih troškova.

Provođenjem Programa želi se omogućiti brži, kvalitetniji i suvremeniji razvoj poljoprivrede na području Općine Fužine, ali i bolja iskoristivost poljoprivrednih površina, a sve u svrhu poticanja osnivanja novih, ali i jačanju postojećih poljoprivrednih gospodarstava te poticanju konkurentnosti poljoprivrede, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske.

Savjetovanje s javnošću traje zaključno do 28. srpnja 2023. u 24:00 sati, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Odluku.

Mišljenja i prijedlozi dostavljaju se na propisanom obrascu na e-mail adresu:

financije@fuzine.hr

Pripremila:

Maja Starčević, v.r.

Referent za financije

i društvene djelatnosti

                                                                                                                                                                                                                                                           Općinski načelnik

David Bregovac, v.r.

Prijedlog I. izmjena Pravilnika o potporama u poljoprivredi Općine Fužine za razdoblje 2022.-2025. godina

Obrazac

Izvješće