Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

15.12.2021. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

ZAKONSKA OSNOVA:

Hrvatski sabor je na sjednici 15. srpnja 2021. godine donio Zakon o gospodarenju otpadom. Zakon o gospodarenju otpadom objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 84/21 od dana 23. srpnja 2021. godine, a danom stupanja na snagu predmetnog Zakona prestale su važiti odredbe Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).

Zakon o gospodarenju otpadom utvrđuje mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, smanjenjem negativnih učinaka nastanka otpada te gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovina i poboljšanjem učinkovitosti uporabe sirovina te povećanjem recikliranja i ponovnog korištenja reciklata, što je nužno za prelazak na kružno gospodarstvo i osiguranje dugoročne konkurentnosti Republike Hrvatske i Europske unije. Također, Zakonom o gospodarenju otpadom uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva gospodarenja otpadom, načela, ciljeve i način gospodarenja otpadom, planske dokumente u gospodarenju otpadom, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, djelatnosti gospodarenja otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

Odredbom članka 178. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom, propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu predmetnog Zakona donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, pa se stoga pristupilo izradi Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Fužine.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama pozivaju se svi vijećnici, kao i cjelokupna zainteresirana javnost, da za vrijeme trajanja savjetovanja s javnošću iskoriste mogućnost za davanje primjedbi, mišljenja i prijedloga na novu Odluku.

Savjetovanje s javnošću traje zaključno do 15. siječnja 2022. u 15,00 sati, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Odluku.

Adresa elektroničke pošte na koju se dostavljaju mišljenja i prijedlozi glasi:

 

procelnik@fuzine.hr

 

Pripremila:

Kristina Piršić, mag.iur, v.r.

Općinski načelnik

  David Bregovac, v.r.

Dokumenti