Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

9.8.2022. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Odluke o privremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Fužine

Pravni osnov za donošenje Odluke o privremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Fužine je Zakon o  vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama prijedloga Odluke o privremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Fužine te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara.

Savjetovanje s javnošću traje zaključno do 09. rujna 2022. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga za Odluku o privremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Fužine.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi: 

tajnica@fuzine.hr

 

Pripremila:

Emi Bolf Randelj, spec. publ.admin.v.r.                                                                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                                                                                                                                                David Bregovac v.r.

Prijedlog Odluke o privremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Fužine

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju