Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

5.9.2022. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Fužine

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (Narodne novinebroj 84/21) propisano je kako Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o sprječavanju odbacivanja otpada koja sadrži mjere sprječavanja protuzakonitog odbacivanja otpada i mjere uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada.

Navedene mjere uključuju evidentiranje lokacija protuzakonito odbačenog otpada te uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu, te je Općina Fužine na svojim mrežnim stranicama objavila obrazac o nepropisno odbačenom otpadu.

Nepropisno odbačenim otpadom u okoliš smatra se otpad koji nije odložen u skladu s Odlukom o pružanju javne usluge skupljanja komunalnog otpada na područjuOpćine Fužine (“Službene novine Općine Fužine 01/22) i Odlukom o komunalnom redu („Službene novine Općine Fužine 08/19, 06/21).

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje 05.09.2022. godine i traje zaključno s 23.09.2022. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi na nacrt Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada na području Općine Fužine.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koji se dostavljaju mišljenja, prijedlozi i primjedbe glasi:

                                                      komunalni.suradnik@fuzine.hr

Pripremila:

Josipa Vlahović, ing.građ.

 

Prijedlog Odluke

Obrazac

Izvješće