Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

21.11.2023. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine Fužine

Kako bi se omogućilo povećanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave u poreznim prihodima i smanjila ovisnost gradova i općina o prijenosima sredstava od države, Hrvatski sabor je dana 28. rujna 2023. godine donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 114/23) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 114/23).

S obzirom na to da su porez na dohodak u paušalnom iznosu po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova i porez na kuće za odmor dva različita poreza koja se utvrđuju s dvije različite osnove na temelju dva različita zakona, propisana je obveza plaćanja poreza na dohodak po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i tursitima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor što znači da ona vlasnika kuće za odmor ne oslobađa od plaćanja poreza na kuće za odmor.

Nadalje novčani iznosi u Zakonu izračunati su uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22 i 88/22) što je dovelo do nepraktičnosti u primjeni te se ovim izmjenama zakona zaokružilo te iznose, ali na način da ni porezni obveznici ni jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne budu u financijski nepovoljnijem položaju u odnosu na njihov trenutni položaj.

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Fužine objavljen je na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću dana 02.11.2023. godine te je predložena slijedeća visina paušalnog poreza po krevetu:

- naselje Fužine – 55,00 €,

- naselja Belo Selo, Benkovac Fužinski, Lič, Slavica i Vrata – 35,00 €.

Dana 21.11.2023. godine zaprimljen je prijedlog i obrazloženje visine paušalnog poreza po krevetu za sve gradove i općine Gorskog kotara od strane Turističke zajednice Gorskog kotara. Navedeni prijedlog prihvaćen je na Koordinaciji goranskih gradonačelnika i načelnika te u skladu sa navedenim predlaže se visina paušalnog poreza po krevetu na području općine Fužine u visini od 50,00 € za sva naselja Općine Fužine.

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine Fužine ponovno se upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 21.11.2023. godine i traje zaključno do 06.12.2023. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine Fužine.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:

financijski.suradnik@fuzine.hr

Pripremila:

Tea Štimac, dipl.oec.

                                                                                                                                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                                                                                                                                                David Bregovac

Prijedlog Odluke

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju