Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

3.5.2023. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 86/15 i 69/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/2001, 60/2001, 129/2005, 36/2009, 36/2009, 109/2007, 125/2008, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 98/2019, 144/2020) i članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) Općinski načelnik Općine Fužine dana 03. svibnja 2023. godine

                                    OBJAVLJUJE PRIJEDLOG

Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora na području Općine Fužine

  1. Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti objavljuje se Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora na području Općine Fužine radi određivanja uvjeta za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Fužine, a koji je Općina Fužine obvezna donijeti u skladu s člankom 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj  125/2011, 64/2015, 112/2018).
  2. Javnost i zainteresirana javnost u postupku savjetovanja može sudjelovati davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi u pisanom obliku.
  3. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavljaju se u razdoblju od 03. svibnja 2023. do 03. lipnja 2023. godine Općini Fužine, putem elektroničke pošte na pisarnica@fuzine.hr.
  4. Nakon provedene javne rasprave Općina Fužine izvijestit će javnost i zainteresiranu javnost o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na svojim mrežnim stranicama.

Općinski načelnik

 David Bregovac, v.r.

Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Obrazloženje

Obrazac

Izvješće