Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

3.5.2023. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Programa mjera subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Fužine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 02. lipnja 2023. godine do 15.00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Programa mjera subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Fužine kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Ovim Programom propisuju se svrha, ciljevi, programske mjere, korisnici mjera, uvjeti i način prema kojima će Općina Fužine nepovratnim sredstvima subvencionirati i poticati razvoj poduzetništva na području Općine Fužine.

Svrha ovoga Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Općine Fužine.

Ciljevi ovog programa su jačanje konkurentnog nastupa mikro poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Pravni temelj za donošenje akta:

Pravni temelj za donošenje ovog Programa je članak 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12 , 56/13 i 121/16), članci 4. i 10. Zakona o državnim potporama (Narodne novine broj 47/14 i 69/17) i članak 35. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21).

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: financije@fuzine.hr

Pripremila:

Referent za financije

i društvene djelatnosti

Maja Starčević, v.r.

Općinski načelnik

David Bregovac, v.r.

 

Prijedlog Programa mjera subvencioniranja i poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Fužine

Obrazac

Izvješće