Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

14.2.2024. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2024. godinu

Zakonska osnova za donošenjem Izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2024. godinu sadržana je u članku 45. Zakonom o proračunu (Narodne novine broj  144/2021) kojim je utvrđeno da ukoliko tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka proračuna, potrebno je izvršiti njihovo uravnoteženje. Uravnoteženje proračuna vrši se putem izmjena i dopuna i to prema postupku identičnom za donošenje proračuna. Potreba za uravnoteženjem Proračuna Općine Fužine za 2024. godinu ukazala se zbog praćenja podataka o naplati prihoda i izvršenju rashoda Proračuna te razmatranjem stvarnih mogućnosti za realizaciju projekata po pojedinim programima.

Proračun Općine Fužine za 2024. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine dana 15. prosinca 2023. godine te je objavljen u Službenim novinama Općine Fužine broj 10/23.

Razlozi za novim uravnoteženjem Proračuna Općine Fužine za 2024. godinu jesu:

  • nova procjena prihoda proračuna za 2024. godinu temeljena na dosadašnjim saznanjima o naplati prihoda tijekom godine,
  • analizom troškova po pojedinim aktivnostima uočeno je da je iz objektivnih razloga potrebno izvršiti neke aktivnosti i projekte koji prvotno nisu bili planirani,
  • uvrštenje projekata kroz Proračun za koje su objavljeni rezultati javnih natječaja za sufinanciranje.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 14.02.2024. godine i traje zaključno do 14.03.2024. godine  do 12:00 sati, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2024. godinu.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:

financijski.suradnik@fuzine.hr

Pripremila:

Tea Štimac, dipl.oec., v.r.                                                                                                           Općinski načelnik

                                                                                                                                                        David Bregovac, v.r.

Obrazac

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana proračuna za 2024. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju