Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

14.2.2024. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Prvih izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2024. godinu

Zakonska osnova za donošenje I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu sadržana je u članku 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) kojim je utvrđeno da se Program održavanja komunalne infrastrukture donosi istodobno s donošenjem I. Izmjena i dopuna proračuna jedinice lokalne samouprave. 

U skladu s Zakonom, I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja. Program sadrži opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 14.02.2024. godine i traje zaključno do 14.03.2024. godine do 12:00 sati, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2024. godinu.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:

komunalni.suradnik@fuzine.hr

Pripremila:

Josipa Vlahović, ing.građ.,v.r.

                                                                                                                                                  Općinski načelnik

                                                                                                                                                  David Bregovac, v.r.

 

Prijedlog Prvih izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Fužine za 2024. godinu

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju