Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Zaželi - Program zapošljavanja žena

8.11.2020. / zazeli

Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici

Visoka stopa nezaposlenosti dugotrajan je problem stanovništva RH. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku zabilježen je kontinuirani rast nezaposlenosti te prema tome Hrvatska je treća zemlja u Europi po stopi nezaposlenosti. Projektom se potiče socijalna suradnja i komunikacija u društvu te doprinosi ostvarenju jednog od ciljeva Strategije Europe 2020., smanjenju socijalne isključenosti te da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.-2020. ističe kako su starije osobe i umirovljenici među velikim skupinama u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti stoga projekt neposredno doprinosi ostvarenju jedne od glavnih strateških aktivnosti "Unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici" pružanjem potpore i podrške starim i nemoćnim osobama, osobama sa invaliditetom i bolesnim osobama. Doprinosi se ojačavanju osoba treće životne dobi za sudjelovanje u društvenim aktivnostima lokalne zajednice i na taj način jača društvenu integraciju osoba treće životne dobi kao sastavnog i aktivnog dijela društva. Provođenjem aktivnosti ovog projekta pruža se pomoć u skrbi za starije osobe putem izvan institucijskih oblika pomoći kako bi im se osigurala veća kvaliteta života odnosno razvitak različitih oblika socijalnih usluga koje pridonose uključivanju starijih osoba u život zajednice. Jačanjem osjećaja pripadnosti i identiteta nastoji se starijim osobama pružiti kvalitetnije korištenje vremena i društvena socijalizacija.

Voditeljica projekta Marina Tomić.