Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

2.9.2022. / natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina Općine Fužine prikupljanjem javnih ponuda

Na temelju članka 17. Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Fužine ("Službene novine Općine Fužine“ 09/20) – u daljnjem tekstu: Odluke i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine KLASA: 022-05/21-03/01, URBROJ: 2170-19-02-22-189 od 31. kolovoza 2022. godine objavljuje se Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Fužine prikupljanjem javnih ponuda.

Predmet zakupa:

Javna površina:

- Lokacija broj 1 – Igralište pod branom – pozicija 1 površine 25 m2, po početnoj cijeni od 120,00 kuna mjesečno

- Lokacija broj 4 – Igralište pod branom – pozicija 4 površine 25 m2, po početnoj cijeni od 120,00 kuna mjesečno

Javna površina daje se u zakup na vrijeme od 1 (jedne) godine u svrhu prodaje poljoprivrednih proizvoda, trgovina i sl. .

Pismene ponude za natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti u Novom listu na adresu: Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ za javnu površinu".

Nezatvorene ponude smatrati će se neispravnima.

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje

Skica Lokacija